We TV Cambodia

អង្គការសុខភាពពិភពលោក៖ វ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

អង្គការសុខភាពពិភពលោក៖ វ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ក្រុមហ៊ុនចិនផលិតវ៉ាក់សាំង Sinophram និង Sinovac បានបង្ហាញទិន្នន័យពីប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 ដែលត្រូវនឹងអ្វីអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំណត់ ព្រោះថា វ៉ាក់សាំង Sinopharm មានប្រសិទ្ធដល់ទៅ 79.43 ភាគរយ ក្នុងការការពារមនុស្សពីការវិវត្តពីជំងឺកូវីដ-19  និងមិនបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីដល់អ្នកប្រើប្រាស់នោះទេ។​ ចំណែកឯ វ៉ាក់សាំងSinovac មានប្រសិទ្ធភាពចន្លោះរវាង 50.65 និង 83.5…