We TV Cambodia

ហេតុមួយចំនួន ដែលអ្នកគួរតែរស់នៅប្រើជីវិតឯករាជ្យ

ហេតុមួយចំនួន ដែលអ្នកគួរតែរស់នៅប្រើជីវិតឯករាជ្យ

អត្ថបទដោយ៖ រដ្ឋ ស្រីពេជ្រ

តាមធម្មតា កាលបើយើងកាន់តែឯករាជ្យនៅពេលយើងរីកចម្រើនក្នុងជីវិត យើងឃ្លាតឆ្ងាយពីឪពុកម្តាយរបស់យើងហើយចំណងដែលធ្លាប់តែមានតាំងពីកុមារភាពរបស់យើងត្រូវបានថយចុះបន្តិចម្តង ៗ នៅពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបែប“ ឯករាជ្យ” ។  មានហេតុផលជាច្រើនដែលយើងគួរតែឯករាជ្យក្នុងន័យនេះ សំដៅទៅលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃជីវិតរបស់អ្នករួមមានហិរញ្ញវត្ថុ អាជីព អារម្មណ៍ ជំនឿ និងជំនឿផ្ទាល់ខ្លួន។

 

១) ឯករាជ្យភាពផ្ទាល់ខ្លួនជួយបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់អ្នក

មនុស្សឯករាជ្យមានទំនោរទៅរកទំនុកចិត្តបន្តិចលើការដោះស្រាយបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ពួកគេ។ នេះភាគច្រើនដោយសារពួកគេត្រៀមខ្លួនធ្វើសកម្មភាពនិងធ្វើអ្វីដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំការគាំទ្រឬការអនុញ្ញាតពីនរណាម្នាក់។ ដូច្នេះការក្លាយជាមនុស្សឯករាជ្យមានន័យថាអ្នកនឹងងាយនឹងសាកល្បងនូវអ្វីដែលអ្នកចង់បានជាជាងអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ នេះក៏មានន័យថាអ្នកនឹងមានបទពិសោធច្រើនជាងបុគ្គលឯករាជ្យតិច។ ការធ្វើបែបនេះនឹងជួយបង្កើនទំនុកចិត្តលើអ្នកជាមួយនឹងចំណេះដឹងថាអ្នកអាចធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងបាន។

២)មិនសូវពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃ

បុគ្គលឯករាជ្យតិចមានទំនោរពឹងផ្អែកច្រើនលើអ្នកដទៃ។ នេះអាចមកពីពួកគេមិនចង់មានជម្រើសសម្រាប់ខ្លួនគេឬពួកគេខ្មាស់អៀនពេកក្នុងការឆ្លងកាត់ឧបសគ្គក្នុងជីវិតដោយគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្បែរពួកគេ។ ក្នុងនាមជាមនុស្សឯករាជ្យអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំក្នុងក្រសែភ្នែកមនុស្សជុំវិញ​ ដូច្នេះ វាមិនចាំបាច់ទេក្នុងការដែលអ្នកត្រូវពឹងពាក់អ្នកដទៃ ព្រោះអ្នកជាមនុស្សរឹងមាំ អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយខ្លួនឯង។

៣)ឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

នៅពេលនិយាយអំពីឯករាជ្យភាពផ្ទាល់ខ្លួន គ្មានការពេញចិត្តណាប្រៀបបាននឹងការដែលអ្នកអាចមានសមត្ថភាពរស់នៅដោយខ្លួនឯង មិនចាំំបាច់ពឹងក្រុមគ្រួសារនោះទេ ព្រោះអ្នកជាមនុស្សមានម្ចាស់ការលើជីវិតខ្លួនឯង ហើយអ្នកមិនស្ថិតក្នុងបន្ទុករបស់អ្នកណាម្នាក់ទៀតទេ។​

៤)ការសម្រេចចិត្តល្អជាងមុន

ជាមនុស្សឯករាជ្យ អ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អនឹងងាយជាងមុន ព្រោះអ្នកមិនចាំំបាច់ត្រូវរង់ចាំំចម្លើយពីអ្នកនេះ ឬអ្នកនោះឡើយ។  នេះគឺដោយសារតែអ្នកបានបង្ហាញខ្លួនអ្នកថាអ្នកជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលនឹងទទួលឥទ្ធិពលពិតប្រាកដពីការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក។ ម៉្យាងវិញទៀតការពឹងផ្អែកលើមនុស្សផ្សេងទៀតសម្រាប់ការគាំទ្រផ្នែកអារម្មណ៍ឬហិរញ្ញវត្ថុធ្វើឱ្យមានការលំបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់និងសមស្រប; នេះគឺដោយសារតែអ្នកនឹងត្រូវឈប់គិតអំពីរបៀបដែលមនុស្សម្នាក់ទៀតនឹងមានឥទ្ធិពលហើយ តើពួកគេនឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក។

Related Articles