We TV Cambodia

តើអ្នកគួរប្រើប្រាស់ និងគ្រប់គ្រងពេលវេលាយ៉ាងដូចម្តេច?

តើអ្នកគួរប្រើប្រាស់ និងគ្រប់គ្រងពេលវេលាយ៉ាងដូចម្តេច?

នៅក្នុងពិភពលោក​សព្វថ្ងៃនេះ មនុស្សគ្រប់គ្នាមាន​ការងាររាប់លានជំពូកត្រូវធ្វើ​។ មនុស្សខ្លះធ្វើការបានច្រើន ហើយមនុស្ស​ខ្លះទៀតធ្វើការបានតិចក្នុងរយៈពេលកំណត់ដូចគ្នា​។ តើធ្វើដូចម្តេចទើប​អ្នកអាចធ្វើការ​បានច្រើន​? អ្នកត្រូវមាន​ជំនាញគ្រប់គ្រងពេលវេលា​ពីអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនធំៗ​​

១/ ចាប់ផ្តើមពីព្រឹកព្រលឹម

វិធីដែលសាមញ្ញបំផុត​ដើម្បីធ្វើការបានច្រើន​គឺត្រូវឆាប់ក្រោកពី​ព្រឹកព្រលឹម​។ ប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្ស​មានឆន្ទៈខ្ពស់ចំពោះ​ការងារ អ្នកពិតជាអាច​ក្រោកពីដំណេករួចនៅ​ពេលព្រឹកព្រលឹម​ម៉ោង៥ ឬម៉ោង៦រាល់ថ្ងៃ​ដើម្បីមាន​ពេលវេលាបន្ថែម​ធ្វើការក្នុងពេលដែល​មនុស្សភាគច្រើនមិនទាន់ក្រោក​។ នេះជាវិធីរបស់លោក Jack Barmby ស្ថាបនិក​និងជា CEO ក្រុមហ៊ុន Gnatta​

២/ បង្កើតបញ្ជីការងារត្ឬូវធ្វើ

ការមានបញ្ជីការងារត្រូវធ្វើទាំង​ក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែង​ជួយឱ្យអ្នកដឹងច្បាស់គ្រប់ពេល​ថាគោលដៅរបស់អ្នក​ជាអ្វី ហើយពេលនេះ​អ្នកដើរដល់ដំណាក់​កាលណាហើយ​។ ការស្គាល់ទំនួលខុសត្រូវ​ច្បាស់ក៏ជួយឱ្យ​អ្នកអាចសម្រេចចិត្ត​បានរហ័សដែរថាត្រូវធ្វើ​អ្វីបន្ទាប់ទៅទៀត​។ ការបត់បែនអាទិភាព និងការ​ឆ្លើយតបបានរហ័សទៅ​នឹងការផ្លាស់ប្តូរនៅជុំវិញ​ខ្លួនគឺជាគន្លឹះសំខាន់​បំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រង​ពេលវេលា​។ នេះជាវិធីរបស់លោកស្រី Kelsey Doorey ស្ថាបនិកនិងជា CEO ក្រុមហ៊ុន Vow To Be Chic​

៣/ បង្កើតពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯង

បង្កើតពេលវេលា​សម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បី​បញ្ចូលថាមពល​ជាថ្មី និងដើម្បីរៀបចំអាទិភាព​ការងារឡើងវិញ​។ ក្នុងពេលដែលទំនួស​ខុសត្រូវកាន់តែ​កើនឡើងលើសពេលវេលា​ដែលអ្នកមានក្នុងមួយថ្ងៃ​ៗ អ្នកពិបាក​ធ្វើការបាន​ជោគជ័យណាស់​។ បើនៅតែបន្តញៀនធ្វើ​ការមួយហើយមួយទៀត​ដែលមិនចេះចប់មិនចេះហើយ អ្នកអាច​នឹងខ្សោះអស់ទាំង​កម្លាំងកាយចិត្តនៅពេលដ៏ខ្លី​។ ដើម្បីគេចចេញពីអន្ទាក់​មួយនេះ អ្នកត្រូវកំណត់​ពេលវេលា​សម្រាប់ខ្លួនឯង​ខ្លះដូច​ជាត្រូវផ្តាច់​ទំនាក់ទំនងពី​ការងារទៅផ្តោត​លើការកម្សាន្ត​ជាមួយគ្រួសារ និងសកម្មភាព​ណាដែលជួយដល់សុខភាព​របស់អ្នក ហើយឧស្សាហ៍រៀបចំ​អាទិភាពការងារឡើងវិញ​។ នេះជាវិធីរបស់លោក Daniel Cane ជា CEO ក្រុមហ៊ុន Modernizing Medicine និង​ជាសហស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន Blackboard, Inc.​

៤/ ធ្វើកិច្ចការណាដែលលំបាកបំផុតមុន

ចាប់ផ្តើមធ្វើកិច្ចការណា​ដែលអ្នកស្អប់បំផុតជា​មុន ហើយឈប់ទុក​ការងារចោល​នៅពាក់កណ្តាលទី ឬអូសបន្លាយ​ពេលវេលាមិនព្រមចាប់​ផ្តើម​។ បើអ្នកមានការងារច្រើន​ដែលត្រូវធ្វើ ហើយ​មិនដឹង​ថាត្រូវធ្វើការងារ​ណាមួយមុន អ្នកត្រូវចាប់​ផ្តើមកិច្ចការដែល​លំបាកបំផុត ឬកិច្ចការដែល​ស៊ីពេលច្រើនបំផុត ឬកិច្ចការណាដែល​អ្នកស្អប់បំផុត​។ គ្មាននរណាម្នាក់ចង់​ធ្វើការងារដែលគួរ​ឱ្យធុញទ្រាន់ទេ ប៉ុន្តែបើអ្នកអាចធ្វើការងារ​ទាំងអស់នេះបាន កិច្ចការ​ផ្សេងទៀតនឹង​លែងមានអ្វីជា​បញ្ហាសម្រាប់អ្នកទៀត​ហើយ​។ នេះជាវិធីរបស់លោក Drew Stevens CEO ក្រុមហ៊ុន Orca Communications​

៥/ កំណត់ពេលសម្រាប់កិច្ចការនីមួយៗ

អ្នកអាចមានតួនាទី​និងទំនួលខុសត្រូវច្រើន​ក្នុងជីវិត ហើយដោយសារការងារ​ខ្លះហាក់ដូចជាទាមទារ​ពេលវេលាច្រើននិង​ការងារខ្លះទៀត​ទាមទារភាព​បន្ទាន់ អ្នកប្រហែលជា​អាចផុងនៅ​ក្នុងរណ្តៅនៃភាពវីវក់​។ ដើម្បីបញ្ជៀស​បញ្ហានេះ​ អ្នកអាច​កំណត់ពេលវេលាក​ន្លះម៉ោង ឬមួយម៉ោង​សម្រាប់ផ្តោតធ្វើតែ​កិច្ចការមួយ​។​ ការផ្តោតចិត្តធ្វើតែ​កិច្ចការមួយក្នុងមួយពេល​ជួយបញ្ជៀសអារម្មណ៍​និងសកម្មភាព​រំខានទាំងអស់​។ ក្រោយពីធ្វើកិច្ចមួយចប់​ក្នុងពេលកំណត់​ជាក់លាក់​មួយហើយ អ្នកអាច​សម្រាកបន្តិច​មុននឹងចាប់ផ្តើម​កិច្ចការមួយទៀត​ដោយផ្តោត​ការយកចិត្ត​ទុកដាក់ទាំងស្រុងឡើងវិញ​។ នេះជារបៀបរបស់លោកស្រី Caroline Maurer សហស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន Witty Kitty​

ប្រភព​៖ CNBC

 

Related Articles